вторник, 2 декабря 2014 г.

Завдання ІІІ (обласного) етапу VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (для учнів 10-го класу)


Завдання
ІІІ (обласного) етапу
VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
(для учнів 10-го класу)1. Письмово прокоментуйте вислів:

         «Книги – переплетені люди»    (А.С. Макаренко).

                                                                                                                         12 балів


2. Поясніть правопис слів іншомовного походження, замініть їх українськими відповідниками.

         Активний, девіз, хакер, раритет, ігнорувати, фіктивний, ідентичний, дистанція, експеримент, смог, соціальний, тавтограма.

                                                                                                                          6 балів3. Складіть діалог, використовуючи вербальні етикетні засоби спілкування, що могли б відбутися між бібліотекарем та учнем, якому потрібно написати реферативну роботу на краєзнавчу тематику.

                                                                                                                          7 балів

4. Перепишіть речення. Знайдіть фразеологізми та визначте їхню синтаксичну функцію.

1.      Погрузаємо в борги, потім нас продають за безцінь і деруть з народу шкуру.

2.           Рідна влада вже давно ллє крокодилячі сльози щодо партійної неструктурованості суспільства, одночасно роблячи все можливе, аби ту неструктурованість відтягнути на якомога пізніший час.

3.      Гра в чотири руки годиться хіба що для фортепіано.

4.      Дивна річ: мало хто умів колись читати, а «Кобзар» Т. Шевченка люди знали на зубок (Із газет).

                                                                                                                          4 бали

5. Напишіть у формі тез і аргументів ваші пропозиції Міністрові освіти і науки України щодо поліпшення викладання української літератури в школі.

                                                                                                                          8 балів


6. Утворіть і запишіть складне речення, у якому б у ролі підмета були такі слова: ого-го-го, визволені. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням).

                                                                                                                          8 балів7. Назвіть неморфологічні способи словотворення. Згрупуйте за способом словотворення подані слова.

«Дніпро» (готель), Гончар, вічнозелений, минуле, добраніч, Півні (село), край (дороги), військовий, черговий, вищезазначений.                              3 бали

Комментариев нет:

Отправить комментарий