Кокнурси, олімпіади

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади
 з української мови та літератури

7 клас   (всього 48 б.)

Українська мова (26 б)

1. Записати у словосполученнях числа словами: (4б)
 у 48 учнів;  із 153 студентами;  пішов до 16 лікарів;   на 58 сторінці;   у 66 книжках;     бачу 8 дітей;    допомогти 19 птахам;   привіз 1267 книг.
2. Утворити всі форми майбутнього часу дієслів:  (5 б.)
 танцювати;  радіти;   шукати;  вивчати;   запросити;   спиратися;  летіти.
3. Відредагуйте словосполучення.  (5 б.)
 1) У яку ціну хліб? 2) Дві бутилки молока.  3) Півкіло докторської ковбаси.  4) Клубнічний сік.   5)  Коробка спічок.  6) Слівки з шоколадом.   7) Лімонне морожено.  8) Шарикова ручка.
4. Твір-мініатюра  «Останній подих осені». (12 б.)

Українська література (22 б.)

1.Дайте відповіді на запитання. (5 б.)
  1) Суспільно-побутові пісні – це………..
  2) За жанровою тематикою суспільно-побутові пісні поділяються на  ……..
  3) Специфічними ознаками коломийок є ……
  4) Тема, ідея, проблематика повісті «Захар Беркут».
  5) Охарактеризувати одну із соціально-побутових пісень.
2. Дайте порівняльну характеристику бурлацьким і наймитським пісням.(5 б.)
3. Твір на тему «Мій улюблений герой  повісті «Захар Беркут». (12 б.)

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади
 з української мови та літератури

8 клас (Всього 50 б.)

 Українська мова (25 б.)

1.Скласти речення зі словами, щоб в одних вони були як вставні, в інших – як члени речення.  (5 б.)
   Може, правда, кажуть, на жаль, напевне.
2. Спишіть текст, розмежуйте речення. Поставте розділові знаки. (5 б.)
  Гаї заквітчані в жовті і багряні барви вигріваються під лагідним осіннім сонцем небо високе і синє - синє без жодної хмаринки на його пречистому тлі палахкотять дерева неначе вогники час від часу набіжить вітер вдарить тугою хвилею по верховіттях і тоді враз закружляє в повітрі золотаво-багряниста віхола зашурхотить падолистами здається що й не листя тріпоче а жахтить живе полум’я щоб за хвилинку згаснути попрощавшись з вітром і сонцем.
3. Наведіть приклади способів вираження підмета. (3 б.)
4. Складіть діалог на тему «Пори року». (12 б.)

Українська література (25 б.)

1.Дайте відповіді на запитання. (5 б.)
  1) У чому популярність пісень Марусі Чурай? Назвіть їх.
  2) Про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками розповідається у піснях …….
  3) Назвіть персонажів українських історичних пісень.
  4) Маруся Богуславка заслуговує на повагу чи зневагу? Обґрунтуйте свою думку.
  5)  Назвіть функції літератури.
2. Напишіть по пам’яті строфу вивченої пісні. Визначте віршовий розмір, риму, римування. (8 б.)
3. Спростуйте або доведіть твердження «Народна пісня – злет душі людської». (12 б.)

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади
 з української мови та літератури

9 клас  (49 б.)

Українська мова (27 б.)

1. Від поданих іменників жіночого роду утворіть форму орудного відмінка однини. Утворіть словосполучення.   (5 б.) 
Молодь, ртуть, подорож, латунь, юнь, лють, річ, рись, туш, галузь.
2. Поставте розділові знаки, накресліть схему. Перебудуйте речення з прямою мовою на речення з непрямою. (6 б.)
  Оце тобі Антоне книжка сказав Василь Іванович оддаючи йому задачника тут усяка тобі задача немов загадка поморочиш голову поки ладу добереш.
3. Відредагуйте речення і словосполучення. (4 б.)
1) Давайте привітаємо нашу гостю; 2) завтра відпочиватимемо; 3) знеболюючий засіб; 4) шкодувати гроші; 5) успішність, зростаюча щороку; 6) викладачка хімії; 7) у наступному році; 8) повідомити студентові.
4. Складіть текст-роздум, використавши як тезу дане висловлювання  «Згаяний час – то втрачений скарб». (12 б.)

Українська література (22 б.)
1.Дайте відповіді на запитання: (5 б.)
1.Види родинно-побутових пісень……
2. Основними етапами українського весілля є ……
3. Хто такий Іван Вишенський? Його внесок у літературу.
4. Чому Києво-Печерський Патерик вважається пам’яткою житійної літератури?
5. З якого року ведеться хронологічний виклад у літописі «Повість минулих літ?»
2. Дайте загальну характеристику української середньовічної літератури.(5 б.)
3. Напишіть статтю на тему «Роль християнського віровчення в духовному житті українського народу». (12 б.)

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади  з української мови та літератури

10 клас (Всього 57 б.)

Мова (35 б.)

1. Напишіть твір-роздум на тему «Я син (донька)  України» (12 б.)
2. Записати речення, розставити розділові знаки, зробити його синтаксичний розбір, побудувати структурну схему. Виділене слово розібрати як частину мови.          (5 б.)
  Хліборобська праця звичайно панує тут все відбувається в ніби неквапливому розміреному ритмі а насправді спішать спішать щоб устигнути щоб із вирощеного ні зернини не втратити бо ж відомо нива раз на рік родить.
3. Назвати функції мови, охарактеризувати їх. (5 б.)
4. Поставити наголос у словах.    (8 б.)
  Запитання, черговий, новина, олень, ненависть, донька, дочка, центнер, каталог, гуртожиток, помилка, низина, вчення, мережа, псевдонім, кропива.
5. Зробити фонетичний розбір слів. 5 б.
  Пісня, країна, щавель, возз’єднання, льон.

Література (22 б.)
1. Написати твір на одну з тем: (12 б.)
Зображення українського побуту і звичаїв у повісті І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сімя»
Пошук ідеалів і проблеми вибору в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Людина, якою пишається мій край (Письменники Хмельниччини)
  2. Визначити віршовий розмір, характер рим, вид римування. (5 б.)
Тоді, як, Господи, святая
На землю правда прилетить
Хоч на годиночку спочить,
Незрячі про зрять, а кривиє,
Мов сарна з гаю, помайнуть.
3.Дати відповіді на запитання. (5 б.)
1. Дати визначення понять: натуралізм, реалізм, романтизм.
2. Чому «Кайдашева сімя» за жанром визначається як соціально-побутова повість-хроніка?
3. Кому адресована посвята роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?
4. Пояснити значення вислову «Феномен сімї Тобілевичів».
5. Назвіть сучасні періодичні видання, в яких висвітлюється розвиток літератури.

Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури
11 клас (Всього 54 б.)

Мова (32 б.)
1. Напишіть твір-роздум на тему: (12 б.)
 «Завдання мови – творити громадянина. Ознака провінціалізму – перевдягання в чужі шати…» (Б.Олійник)
2. Записати речення, розставити розділові знаки, зробити його синтаксичний розбір, побудувати структурну схему. Виділене слово розібрати як частину мови. (5 б.)
  Хай комусь аж надто елементарним чи навіть смішним може видатися світ із якого ми вийшли а для нас він був і буде джерелом роздумів бо ми жили там де все як нам здається було ближче до самого себе до природи до трав до неба і сонця може навіть ближче до речей складних до тих витоків гармонії що їх так нервово і болісно шукає людина сучасна.
3. Пояснити, ілюструючи пояснення прикладами, чим подібні й відмінні: (6 б.)
- словосполучення і речення;
- складнопідрядні і складносурядні речення;
- означено-особові й безособові речення.
4. Дібрати до іншомовних слів українські відповідники. Записати слова парами. (5 б.)
  Нюанс, аплодисменти, пілот, біографія, горизонт, експеримент, інкогніто, конгрес, епітет, іронія.
5. Дописати фразеологізми, розкрити значення кожного з них. Дібрати фразеологізми-синоніми. (4 б.)


Ні пари…
  Як у воду…
  З-під дощу…
  Іде як рак…Література (22 б )
1. Написати твір на одну з тем: (12 б.)
«Я приніс тобі запах слова» (імпресіоністична забарвленість малої прози Миколи Хвильового)
Тема кохання й вірності в поезії М.Рильського і В.Сосюри
Вишневі усмішки трагічної долі (за фактами життя і творчості Остапа Вишні)
«Жорстокий світ і милосердний час» (Н.Шаварська) (Трагічна доля письменників 20-30-х років ХХ століття)
2. Визначити віршовий розмір, характер рим, вид римування, художні засоби (5 б.)


Хто може випити Дніпро,
Хто властен виплескати море,
Хто наше злато-серебро
Плугами кривди переоре,
Хто серця чистого добро
Злобою чорною пооре?
                           М.Рильський


3. Дати відповіді на запитання. (5 б.)
1. Як називався цикл памфлетів М.Хвильового, якими він розпочав літературну дискусію 1925-1928 років? Визначити провідну думку циклу.
2. Риси яких літературних напрямків і течій поєднуються в новелі М.Хвильового «Я (Романтика)»? Дати визначення цих понять.
3. Хто із вказаних письменників (В.Стефаник, В.Винниченко, М.Хвильовий, Гр.. Тютюнник, Г.Косинка, О.Гончар, Марко Вовчок) писав новели? Дати визначення новели. Назвати відомих вам сучасних письменників-новелістів.
4. У якому творі Остап Вишня виділив п’ять найважливіших, глибоко національних рис українців (Якби ж знаття! Забув. Спізнивсь. Якось-то воно буде. Я так і знав!)?

5. Визначте найяскравіший мотив роману Василя Барки «Жовтий князь». Що є символом невмирущості народу у творі?
ЗАВДАННЯ

ІІ етапу учнівської олімпіади з української мови і літератури
7 клас
ЗАВДАННЯ 1:
         До поданих слів доберіть антоніми. Уведіть їх у речення. Пригадайте й запишіть 5 українських народних прислів’їв або приказок, побудованих на антонімії: розквіт, наближатися, завжди, порядок, логічний, змінний, серйозний, швидкий, порожній, егоїстичний.

Оцінювання: 0,5б. – за кожне слово, 0,5б. – за кожне речення, 1 б. – за кожне прислів’я (або приказку); усього – 15 б.

ЗАВДАННЯ 2:
         Завершіть прислів’я, користуючись інформацією з довідки. Поясніть написання частки НЕ з дієсловами:
1.     І соловей (не)співає, коли він … .
2.     У чужому оці порошинку бачить, а у своєму … .
3.     На чужий труд … .
4.     Слово – це меч, який … .
5.     Мовчання ще нікому … .
Довідка:… дрючка (не)добачає; …їсти (не)має; …ласий (не)будь; … (не)пошкодило; …ніколи (не)іржавіє.

Оцінювання: завершення прислів’я – по 0,5б. за кожне; пояснення орфограми – по 0,5б. за кожний випадок; усього – 5б.

ЗАВДАННЯ 3:
         Визначте дієвідміни поданих дієслів; від кожного дієслова утворіть форму наказового способу 2-ї особи однини, 1-ї та 2-ї особи множини:
пекти, малювати, лити, спостерігати, слухати.

Оцінювання:по 0,5б. за визначення дієвідміни кожного дієслова; по 0,5б. за утворення кожної граматичної форми; усього – 10б.

ЗАВДАННЯ 4:
Дайте відповіді на запитання бліц-тестів:
1. У якому рядку названо складові тексту-роздуму?
А.
зачин і кінцівка;

Б.
приклади і висновок;

В.
опис і розповідь;

Г.
тези й аргументиА
Б
В
Г

         
2. Яку функцію виконує план?
А.
зясувати головну думку тексту;

Б.
визначити кількість абзаців;

В.
з’ясувати невідоме;

Г.
висловити думки послідовно, не пропустити чогось важливого.А
Б
В
Г

3. Які є види опису?
А.
пейзаж, портрет, інтер’єр;

Б.
теза, аргументи, висновки;

В.
зачин, основна частина, кінцівка;

Г.
повідомлення, оголошення, заява.А
Б
В
Г

4. Установіть відповідність:
1.
іменник
А
зав’язати, здається, блищать;
2.
прикметник
Б
двійка, пара, одиниця;
3.
числівник
В
черговий, приємна, гарне;
4.
займенник
Г
мною, усяке, кожний;
5.
дієслово
Ґ
два, сто, перший;
6.
прислівник
Д
по-перше, вдруге, чудово;
7.
сполучник
Е
зате, але, проте;
8.
прийменник
Є
навколо, понад, обабіч;
9.
частка
Ж
ох, ой, агов;
10.
вигук
З
ні, нехай, же;
5.У якому рядку всі слова пишуться з малої літери?
А
П(п)оділля, К(к)омпозитор;
Б
К(к)раїна, У(у)країна;
В
Б(б)ілорусь, Х(х)мельницький;
Г
П(п)артія, У(у)країнець.


А
Б
В
Г

Оцінювання:5б.

ЗАВДАННЯ 5:
Напишіть твір-мініатюру (12-15 речень) на тему:«Чи є користь від читання книг», використовуючи такі словосполучення: цікавий світ, джерело мудрості, найперший порадник, змушує міркувати, запасти в душу.
Яке з поданих словосполучень є фразеологічним? Відповідь обґрунтуйте.
Оцінювання: твір – 12б.; відповідь з обґрунтуванням – 3б.
ЗАВДАННЯ 6:
1.     Пісні, у яких ідеться про життя різних верств населення, називаються:
А
обрядовими;
Б
суспільно-побутовими;
В
родинно-побутовими.


А
Б
В
2.     Козацькою НЕ є пісня:
А
«Ой на горі та женці жнуть»;
Б
«Стоїть явір над водою»;
В
«Ой у степу криниченька».


А
Б
В

3.     У творі «Захар Беркут»  Сторож – це:
А
сторічний дуб біля Тухлі;
Б
великий камінь при вході в долину;
В
велика вежа при воротах у село;
Г
широка гребля на гірській річці


А
Б
В
Г

4.     Укажіть твір, з якого взято рядки:
Та недовго сонце гріло,
Недовго молилось…
Запекло, почервоніло
І рай запалило.
А
«Тополя»;
Б
«Мені тринадцятий минало»;
В
«Заповіт».

5.     Емоційно-оцінне ставлення письменника до зображуваної ним дійсності, яке відзначається великою силою почуттів, – це:

А
пафос;
Б
мотив;
В
конфлікт;
Г
художня деталь.


А
Б
В
Г


Оцінювання: 5б.
ЗАВДАННЯ 7:
У вигляді нарису дайте відповіді на запитання:
1.     Де і коли народився Т. Шевченко?
2.     У якому закладі навчався майбутній письменник, здобувши волю?
3.     Як називалася перша поетична збірка Т. Шевченка?
4.     Чому Т. Шевченко дав їй таку назву?
5.     Скільки творів до неї увійшло?
6.     Який твір Т. Шевченка відкриває перше видання «Кобзаря»?
7.     Які ви знаєте автобіографічні твори Т. Шевченка?
8.     За що був арештований Тарас Григорович?
9.     Яку назву має альбом художника про Україну?
10.                       Де провів Т. Шевченко свої останні роки життя?
11.                       Як у народі називається гора, де відбулося перезаховання Т. Шевченка?
12.                       За рішенням якої організації ювілей поета відзначається майже в усіх державах світу?

Оцінювання – 12б.    

ЗАВДАННЯ 8:
         Пригадайте й запишіть 3 твори Т. Шевченка, у назві яких є числівники.

Оцінювання – 3б.
Загальна кількість балів 70 б.


ЗАВДАННЯ
ІІ етапу  учнівської олімпіади з української мови і літератури
8 клас
ЗАВДАННЯ 1:
З’ясуйте, чи є антонімами подані слова:
Свіжий – заморожений, свіжий – солоний, свіжий – кип’ячений, свіжий – затхлий, свіжий – черствий, свіжий – консервативний, свіжий – консервований, свіжий – утомлений, свіжий – використаний, свіжий – сушений.
Доведіть свою думку, утворивши речення з кожною антонімічною парою.

Оцінювання – 10б.

ЗАВДАННЯ 2:
         Знайдіть відповідність між фразеологізмами та їхніми лексичними синонімами:
1.
стріляний горобець
А
бути лідером
2.
бебехами годувати
Б
утікати
3.
передати куті меду
В
досвідчений
4
п’ятами накивати
Г
зробити щось надміру
5.
грати першу скрипку
Ґ
приховувати щось, намагатися помститись
6.
носити камінь за пазухою
Д
побити
7.
волам хвости крутити
Е
зробити щось дуже смачним
8.
стати на рушник
Є
байдикувати
9.
де Макар телят пасе
Ж
узяти шлюб
10.
комар носа не підточить
З
дуже далеко


И
бездоганно

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.Оцінювання – 10 б.

ЗАВДАННЯ 3:
         Випишіть із речення всі можливі словосполучення. Визначте вид підрядного зв’язку. Виконайте синтаксичний розбір одного словосполучення (на вибір):
На землю спускалися тонкі прозорі тіні й стелилися легким серпанком по широкому степу.

Оцінювання: по 1 б. за кожне словосполучення, по 1 б. за визначення виду підрядного зв’язку, 1 б. за синтаксичний аналіз словосполучення; усього – 15 б.

ЗАВДАННЯ 4:
         Виконайте тести:
1.     Зясуйте, у якому з варіантів речень граматична основа односкладна:
А.
Лиш де-не-де прокинеться пташка, непевним голосом обізветься зі свого затишку.
Б.
Сьогодні тиша якась незвичайна, тривожна…
В.
Дивишся і не надивишся, дишеш і не надишешся тим чистим, гарячим і пахучим повітрям.
Г.
І знову віра воскресає у серці стомленім моїм.А
Б
В
Г


2.     Укажіть речення, у якому підмет складений:
А.
Батько і матір бажають тобі щастя, тож прислухайся до їхніх порад.
Б.
Сотні солов’їв щебетали на кущах молодого поросту.
В.
Настав сьомий день, як Петро пішов геть з батькової оселі.
Г.
Іван з Петром обійшов увесь ліс, але так і не знайшов матері оленятка.А
Б
В
Г


3.     Зясуйте, у якому реченні присудок простий:
А.
Через отой неспокій уночі я став прислухатися й до світанків.
Б.
З особливим нетерпінням я знову й знову чекаю  зустрічі з новою книгою.
В.
Тут я одразу став меншим.
Г.
Після такої новини нам стало зовсім журно.А
Б
В
Г


4.     У реченні
Вмирав нарцис з журби, з кохання
підкреслені слова є:
А.
непрямим додатком;
Б.
неузгодженим означенням;
В.
обставиною мети;
Г.
обставиною причини.А
Б
В
Г

5.     Порядок слів порушено в реченні:
А.
Сумні дерева сплять під сніговою ковдрою.
Б.
Шумить з вітрами тихими ліщина.
В.
Дубовий гай синіє вдалині.
Г.
Вітер грав у свій пустинний ріг.А
Б
В
Г


Оцінювання – 5 б.

ЗАВДАННЯ 5:
Чи погоджуєтеся ви, що майбутнє мови залежить від кожного мовця? Висловіть свою думку у творі-мініатюрі, взявши епіграфом слова поета Дмитра Білоуса:

Коли мовиш, як належить, –
Слово чисте, мов роса…
І від тебе теж залежить
Мови рідної краса!

Уведіть у текст вашого твору різні за метою висловлювання речення, ускладнені звертаннями, однорідними членами, прямою мовою.
Оцінювання – 12 б.   

ЗАВДАННЯ 6:
         Прочитайте текст. У вигляді короткого твору-роздуму (10 – 15 речень) зробіть висновок, чому образ дівчини-бранки Марусі Богуславки викликав інтерес митців.
         Історична дума «Маруся Богуславка» надихала митців на створення за її мотивами нових творів мистецтва.
         Дума була добре відома Тарасу Шевченку. Поет умістив її у свій «Буквар южнорусский», виданий 1861 року для українських шкіл. А Михайло Старицький під впливом цього твору написав однойменну історично-побутову драму (1897); п’єсу під цією ж назвою («Маруся Богуславка») написав і Іван Нечуй-Левицький (1895); драму «Ясні зорі» – Борис Грінченко; оповідання «Турецькі бранці» – Сидір Воробкевич. Композитор Анатолій Свєчников створив балет «Маруся Богуславка» (1951)…
Оцінювання – 12 б.

ЗАВДАННЯ 7:
Дайте відповіді на запитання тестів:
1. Знайдіть правильне визначення пісні:
А.
Художній твір усного походження про вигадані та фантастичні події.
Б.
Великий твір переважно героїчного змісту.
В.
Короткий фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру.
Г.
Словесно-музичний твір ліричного або ліро-епічного характеру.А
Б
В
Г


2. Дума – це:
А.
Ліро-епічний твір героїчного характеру про події минулого та відомих історичних осіб.
Б.
Художній твір усного походження про вигадані та фантастичні події.
В.
Ліричний твір, у якому відбито почуття, переживання, думки людини, пов’язані з її особистим життям, подіями в сімї, родинними стосунками.
Г.
Великий пісенно-розповідний твір переважно героїчного змісту, який виконується речитативом у супроводі бандури, кобзи чи ліри.А
Б
В
Г3. Установіть відповідність між цитатою та історичною піснею:
1.
«У неділю дуже рано у всі дзвони дзвонять»
А
«Ой Морозе, Морозенку»
2.
«Становили собі ляхи дубовії хати»
Б
«За Сибіром сонце сходить»
3.
«Зібрав війська сорок тисяч в місті Жаботині»
В
«Чи не той то хміль»
4.
«Ой з-за гори та з-за кручі буйне військо виступає»
Г
«Та ой як крикнув же та козак Сірко»


Ґ
«Максим козак Залізняк»

1.
2.
3.
4.
Оцінювання – 3 б.

ЗАВДАННЯ 8:
Назвіть одним словом художній засіб, ужитий у рядках:
1.     Ясні очі, кінь вороненький, люте горе.
2.     Душа радіє, думи докучають, очі бояться
3.     «Чи щаслива ж та билинка, що росте на полі?», «Нащо ж ти, доню, Гриця отруїла?»
Оцінювання – 3 б.

Загальна кількість балів – 70 б.


ЗАВДАННЯ
ІІ етапу учнівської олімпіади з української мови і літератури
9 клас
ЗАВДАННЯ 1:
         Із поданими парами слів складіть словосполучення, у яких розкривалося б значення кожного омоніма.
         Використавши одну пару омонімів (на вибір), складіть і запишіть невеличкий каламбур (до 10 речень).
Пара – пара, гриф – гриф, лютий – лютий, такса – такса, баня – баня, лайка-лайка.
Оцінювання – по 0,5 б. за кожне словосполучення; 12 б – каламбур;      усього – 15 б.

ЗАВДАННЯ 2:
         З поданих речень випишіть застарілі слова у два стовпчики: архаїзми й історизми. Зясуйте й запишіть їхнє значення:
1.     Сивий оселедець розсипався козакові перед очима.
2.     Цю корогву прислали козакам за мужність.
3.     На голові Кайдашихи був високий очіпок.
4.     Вустами дитини говорить істина.
5.     Крикнув цар на своїх гайдуків.
Оцінювання – 5 б.     

ЗАВДАННЯ 3:
         Спишіть, розставляючи розділові знаки. Сполучники, що з’єднують частини складного речення, підкресліть прямою лінією, а ті, що з’єднують однорідні члени речення – хвилястою:
1.     О думи мої о слава злая за тебе я в чужому краї караюсь мучусь але не каюсь.
2.     Жах у її очах змінився подив а подив радістю.
3.     Вузенька стежечка щезала часом серед кам’яної пустині або ховалася під виступом скелі.
4.     Часом у блакитній вишині пропливала біла хмара або пролітала пташина.
5.     З вірою в щасливе завтра Олександр Олесь жив і творив чверть століття і майже все далеко від України.
Оцінювання – 10 б.

ЗАВДАННЯ 4:
Пригадайте ваше перше знайомство з творчістю Т.Г. Шевченка. Напишіть стислий відгук про ваш улюблений твір Кобзаря. Укажіть, які життєві обставини спричинили появу твору, розкрийте його ідею, особливості художньої мови (вжиті метафори, порівняння, гіперболи, епітети, паралелізми, архаїзми, історизми, неологізми, старослов’янізми тощо). Поясніть, чи актуальний цей твір нині.
Оцінювання – 12 б.

ЗАВДАННЯ 5:
         Подані числівники запишіть словами й поєднайте з іменниками, поданими в дужках:
2 (апельсин), 4 (хлопець), 3 (дівчата), ½ (гектар), 586 (учасник), 22 (футболіст), 4 (вікна – множ.), 30 (автомобіль) 2/4 (аркуш), 7 (лоша).
Оцінювання – 3 б.

ЗАВДАННЯ 6:
         Складіть за поданими початками складних речень поради, уживаючи звертання й пряму мову.
Пам’ятка-порада
1.     Дивіться на цей світ очима своєї любові – і…
2.     Будуйте цей світ руками своїх надій, щоб…
3.     Несіть цей світ у долонях добра – і …
4.     Будіть цей світ променями своєї віри – тоді…
5.     Даруйте цьому світові добро, а …
6.     Не будьте байдужими до цього світу, адже…
Оцінювання – 6 б.

ЗАВДАННЯ 7:
1. Як звали братів і сестер Т. Шевченка?
2. Хто був ініціатором викупу Т. Шевченка з кріпацтва,
хто брав у цьому участь?
3. Який композитор написав близько 100-а мелодій на слова Шевченка?
4. Переклад якого уривка поеми Київської Русі зробив Т. Шевченко?
5. Як називався записник, у якому Тарас Шевченко записував свої твори під час заслання?
6. За участь у якому таємному товаристві засуджено Т. Шевченка?
7. У якому творі Т. Шевченка матері сниться щасливе життя сина?
Оцінювання – 7 б.

ЗАВДАННЯ 8:
         У вигляді зв’язного висловлювання виконайте ідейно-художній аналіз поезії І.Світличного
Все земля співає «Заповіт»
Ой, шумить Дніпро вже багато літ
Бачить нас Тарас в дивних змінах час:
Тим, хто слуха, – чути клич поета,
Незалежна стала Україна,
А Дніпро співа мудрий «Заповіт»,
Де козацький дух осіняє нас,
Аж відлуння лине по планеті.

Де в нове життя іде людина.
Підійнявсь Тарас на своїй горі,
Обійшов «Кобзар» увесь білий світ
Задививсь мрійливо на Вкраїну.
І в борні за щастя людство кличе,
А вона вже вся у новій зорі,
Вся земля співа вічний «Заповіт»
А вона зоріє, мов калина.

І передає в нові сторіччя.

Оцінювання – 12 б                                                      Загальний бал – 70 б.
ЗАВДАННЯ
ІІ етапу учнівської олімпіади з української мови і літератури
10 клас
ЗАВДАННЯ 1:
Прочитайте уривок із «Щоденника» Т. Шевченка від 1 липня 1857 р.:
«Дивне, одначе, це всемогутнє покликання. Я добре знав, що живопис — моя майбутня професія, мій хліб насущний, та замість того, щоб вивчити його глибокі таїнства…, я компонував вірші, за які мені ніхто й шага не заплатив і які врешті позбавили мене волі, та які, не дивлячись на всемогутню нелюдську заборону, я все-таки нишком ліплю і навіть подумую іноді про те, щоб надрукувати ці плаксиві, худорляві діти свої. Справді, дивне це невгамонне покликання

Спираючись на текст, складіть і запишіть короткий (до 1 стор.) твір-роздум про роль покликання у становленні особистості. Аргументуючи думки, використайте факти з біографії Т. Шевченка, наведіть приклади з творів письменника. У текст уведіть безсполучникові складні речення та складнопідрядні речення з кількома підрядними.
Оцінювання – 12 б.

ЗАВДАННЯ 2:
         Відредагуйте речення:
1.     Хватить уже говорити, давайте працювати!
2.     Перелиставши пару сторінок журналу, я зустрівся з дуже цікавим оповіданням.
3.     Це лікарство потрібно приймати кожного дня по ложці на пустий желудок на протязі місяця.
4.     У столовій ми заказали суп з лапшою та блинчики з творогом.
5.     Дану конференцію можна рахувати всеукраїнською, бо в ній прийняли участь делегати з усіх регіонів України.
6.     Ми дали обяву о міроприємстві, яке буде проходити в нашому учбовому закладі.
Оцінювання – 3 б.

ЗАВДАННЯ 3:
         Пригадайте й запишіть 6 фразеологізмів, джерелами яких є народне мовлення. У вигляді короткої гуморески (до 10 речень) розкажіть про значення й походження одного фразеологізму, який є відголоском українського народного обряду, ритуалу, традиції.
Оцінювання – 3 б. – за фразеологізми, 12 б. – за гумореску; усього – 15 б.

ЗАВДАННЯ 4:
         До якого словника ви звернетеся, якщо у вас виникнуть сумніви щодо
1.     Написання слова;
2.     Розуміння значення слова;
3.     Вимови слова;
4.     Вибору слова, близького за значенням;
5.     З’ясування площі території певної країни?
Оцінювання – 5 б.

ЗАВДАННЯ 5:
         Як називаються слова, що мають схоже звучання, але відмінне значення? Уведіть у речення подані слова:
особа, особистість, винятковий, виключний, завдяки, дякуючи, реальний, реалістичний.
Оцінювання – 2 б. за відповідь на запитання; 8 б. за створені речення; усього 10 б.

ЗАВДАННЯ 6:
До поданих слів доберіть прикметники, за допомогою яких можна було б визначити рід незмінюваних іменників:
Поні, шимпанзе, какаду, мадам, леді, конферансьє, рагу, драже, жабо, рандеву, Торонто, Тбілісі.
Оцінювання – 6 б.

ЗАВДАННЯ 7:
         Визначте способи творення поданих слів:
прадавній, споконвічний, вибухонебезпечно, пароплав, перепис, слушно, водовоз, перехід, премудрий, пристаркуватий, знаменитість, винахід, привокзальний, ЗНО.
Оцінювання – 7 б.

ЗАВДАННЯ 8:
         У вигляді зв’язного висловлювання виконайте ідейно-художній аналіз тексту:
         «Він був сином мужика, і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком, і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій. Доля переслідувала його в житті скільки могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віри в Бога – у зневіру і песимізм. Доля не шкодувала йому страждань, але не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб дала йому лише по смерті – невмирущу славу і все розквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори.         Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко» (І. Франко, «Присвята»).
Оцінювання – 12 б.
Загальна кількість балів – 70 б.


ЗАВДАННЯ
ІІ етапу учнівської олімпіади з української мови і літератури
11 клас
ЗАВДАННЯ 1:
Поясніть значення усталених виразів, що стали назвами окремих творів і збірок українських письменників. Наведіть приклади аналогічних назв художніх творів:«Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Дай серцю волю, заведе в неволю» (М. Кропивницький); «За двома зайцями» (М. Старицький); «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Панас Мирний); «Чотири броди», «Кров людська – не водиця» (М. Стельмах).
Оцінювання – по 1б. за пояснення значення кожної назви твору, 4б. за власне наведені приклади; усього – 10 б.

ЗАВДАННЯ 2:
         Чи погоджуєтеся ви з поданими твердженнями?Якщо ні, виправте, записавши свій варіант.
1.     Завжди твердими є приголосні [б],[п],[в],[м],[ф],[д],[р],[г],[ж],[ш],[н],[ґ],[й].
2.     Фонетична транскрипція передає правила написання слів в українській мові.
3.     В українській мові 10 голосних звуків.
4.     В абсолютному кінці слова й у позиції перед глухим приголосним дзвінкі приголосні оглушуються.
5.     Звуки мови й звуки мовлення – тотожні одиниці.
Оцінювання – 5 б.

ЗАВДАННЯ 3:
У вигляді твору-роздуму розкрийте одну із запропонованих тем: «І там, де звучить рідне слово, живе український народ» (В.Сосюра); «Рідна мово! Будь не тільки святом, а насущним хлібом на щодень» (Б. Демків); «Не забувайте рідну мову, Усім єством любіть її… (О. Богачук)
Оцінювання – 12 б.

ЗАВДАННЯ 4:
До слів іншомовного походження доберіть українські відповідники. Утворіть речення зі словами іншомовного походження: адаптація, альтернатива, ідентичний, сакральний, раритетний, рідкісний.
Оцінювання – 0,5 б. – за відповідники, 0,5 б. за речення; усього – 3 б.

ЗАВДАННЯ 5:
Знайдіть відповідники між фразеологізмами та їхніми лексичними синонімами:
1.
топтати ряст
А
зробити боляче
2.
розпустити ханьки
Б
розповідати про щось неймовірне
3.
правити смаленого дуба
В
говорити без упину
4.
вбитися в колодки
Г
замовкнути
5.
прикусити язика
Ґ
подорослішати
6.
рукою подати
Д
бути в гарному настрої
7.
де і перець не росте
Е
далеко
8.
дати гарбуза
Є
близько


Ж
жити


З
відмовити
Оцінювання – 8 б.

ЗАВДАННЯ 6:
Завершіть речення.
1.     Український письменник, який брав участь у визволенні Т. Шевченка з кріпацтва, — це …
2.     Крім Т. Шевченка, до Кирило-Мефодіївського братства входили письменники: ...
3.     Твори періоду заслання Т. Шевченко об’єднав у збірку …
Оцінювання – 3 б.

ЗАВДАННЯ 7:
«Шевченківський бліц».
Дайте лаконічну відповідь на запитання:
1.     Звідки пішло прізвище Шевченко?
2.     Т.Г. Шевченка називають основоположником нової української літературної мови. Чому?
3.     У яких творах поет пише про своє нещасливе дитинство?
4.      Які твори ввійшли до першої збірки Шевченка? Як вони називались?
5.      Що було причиною заслання Шевченка?
6.     Назвіть першу надруковану баладу Шевченка. Якими словами вона починається?
7.     Який російський поет присвятив вірш на смерть поета?
Оцінювання – 7 б.

ЗАВДАННЯ 8:
У вигляді зв’язного висловлювання виконайте ідейно-художній аналіз поезії П. Гірника «Великому Тарасу»:

Запитують мене у класі діти:
А допити, а вічні протоколи?
       Скажіть, письменник скільки заробля?  – 
Священна будь, невтолена жаго
…Відкіль оця хвороба – все на світі
Невже і ви не чуєте ніколи,
Ще змалечку підбити до рубля?!

Як плаче слово голосом його?
…Урок. Шевченко. Не згаса вовіки
А він згорів. І так бува не часто.
Освячене кріпацтвом визнання.
За гроші промовчав би – і живи.
Цікавитесь, який мій заробіток?
Шевченко і сьогодні наш сучасник
Отримав десять років заслання.
Бо з його болю починались ви.
Його вінець – над золоті корони,
Політика, освячена царями, –
Задосить було муки і покар.
Понівеч, зрадь, купи чи задуши!
Писати й малювати заборона –
…Його життя написане сльозами,
Оце його був другий гонорар.

Що запеклися кровю на душі.
Не каявся. Писав у казематах.
У кожний звук, у кожний тон у слові
Відрікся від щедрот і нагород.
Крізь чорноту минущих лихоліть
І не зважав на цензорів пихатих –
Услухайтесь! Почуйте в його мові
Яка цензура викреслить народ?!
Те, що лікує, плаче й попелить.


Почуйте серцем голос несхололий.


Вдивітеся у змучене лице.


Ви рідну мову чуєте у школі.


І чим йому заплатите за це?


Оцінювання – 12 б.
Загальна кількість балів –60.Комментариев нет:

Отправить комментарий